NADZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW PZUNIHOKEJA2012-09-01

W związku z koniecznością dostosowania Statutu Polskiego Związku Unihokeja do zapisów Ustawy o sporcie Zarząd Polskiego Związku Unihokeja w dniu 28.07.2012 roku podjął uchwałę Nr 219/2012 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się w dniu 22 września 2012 roku w Zielonce.

Ze względu na ważność sprawy Zarząd zwraca się z prośbą o udział w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów wszystkich uprawnionych, ponieważ dostosowanie Statutu Polskiego Związku Unihokeja do zapisów Ustawy o sporcie może mieć wpływ na dotacje w 2013 roku.

Korzystając z obecności przedstawicieli klubów po zakończeniu zjazdu w sali konferencyjnej Gimnazjum w Zielonce, ul. Łukasińskiego 3 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami klubów poświęcone rozgrywkom w sezonie 2012 / 2013.

Delegaci oraz zaproszeni goście na zjazd będą zakwaterowani w Motelu „Evotel”, 05-220 Zielonka, ul. Południowa 9.
Jednocześnie informuję, iż w oparciu o & 21 statutu Zarząd wyznaczył dwa terminy rozpoczęcia obrad:

I termin – godz. 12.00 – w przypadku obecności co najmniej połowy delegatów,
II termin – godz. 12.15– bez względu na ilość przybyłych delegatów.

Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów mogą brać :
a) delegaci członków Polskiego Związku Unihokeja - według klucza ustalonego przez Zarząd Polskiego Związku Unihokeja - każdy członek Polskiego Związku Unihokeja ma prawo do zgłoszenia 1 delegata ( kluby uczestniczące w rozgrywkach w sezonie 2011 / 2012, posiadające opłacone wpisowe do rozgrywek lub nie uczestniczące w rozgrywkach, ale posiadające opłaconą składkę członkowską ) posiadający pełnomocnictwo Zarządu swojego klubu ( konieczna uchwała Zarządu klubu w sprawie wyboru delegata na Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Unihokeja – przesłana listownie lub fax-em 068 / 3848306 do 15 września 2012 roku ), prawo zgłoszenia 1 delegata posiadają również Okręgowe Związki Unihokeja (pomorski, wielkopolski) posiadający pełnomocnictwo Zarządu ( konieczna uchwała Zarządu w sprawie wyboru delegata na Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Unihokeja
b) członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Unihokeja,
c) zaproszeni goście z głosem doradczym.

PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zjazdu Delegatów zwołanego na dzień 22 września 2012 roku
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór :
a) Przewodniczącego Zjazdu,
b) Sekretarza,
c) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
d) Komisji Uchwał i Wniosków,
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów oraz Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.
4. Wystąpienia gości.
5. Przerwa 5-cio minutowa.
6. Propozycje zmian w Statucie Związku wraz z podjęciem stosownej uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku &2 pkt. 1 mające na celu dostosowanie Statutu związku do Ustawy o sporcie.
7. Przerwa 5-cio minutowa.
8. Rozpatrzenie:
a. sprawozdania finansowego związku za okres 2010 – 2011,
b. sprawozdania Zarządu z działalności za okres 2010 - 2011,
c. sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 2010 - 2011,
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Przyjęcie uchwał.
13. Wręczenie odznak „Zasłużony dla polskiego unihokeja”
14. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z postanowieniem Zarządu Polskiego Związku Unihokeja, korzystając z obecności przedstawicieli klubów w dniu 22 września 2012 roku po zakończeniu zjazdu w sali konferencyjnej Gimnazjum w Zielonce, ul. Łukasińskiego 3 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami klubów poświęcone rozgrywkom w sezonie 2012 / 2013.

Polski Związek Unihokeja pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia wszystkich przedstawicieli klubów oraz zaproszonych gości od obiadu w dniu 22.09.2012 (sobota) do śniadania w dniu 23.09.2012 roku (niedziela), jednak konieczne jest zgłoszenie faktu korzystania z noclegu.

Ze względu na sprawy organizacyjne prosimy o potwierdzenie udziału poprzez e-mail: biuro@pzunihokeja.pl lub fax-em 068 / 3848306 lub telefonicznie 068 / 3848306 lub 601617315 do dnia 15 września 2012 roku (z podaniem danych przedstawiciela klubu)

 

Lp. Kluby uprawnione do zgłoszenia delegata na Walny Zjazd Delegatów
   
1 EUKS Spartakus Sicienko /
2 UKS Wyżyny Bydgoszcz /
3 UKS Grześ Hrubieszów /
4 UKS Arkady Dębno /
6 UKS Fenomen Babimost /
7 UKS Floorbal Gorzów /
8 UKS Nowa Łódź /
9 KS Górale Nowy Targ /
10 MMKS Podhale Nowy Targ /
11 UKS Jedynka Nowy Targ /
12 UKS Multi 75 Killers Kraków /
13 KS Szarotka Nowy Targ /
14 PUKS Trzebinia /
15 UKS Wiatr Ludźmierz /
16 UKS Ołtarzew /
17 UKS Józefina /
18 UKS Bankówka Zielonka /
19 UKS 85 Mokotów Warszawa /
20 ULKS Olimpia Łochów /
21 MUKS Zielonka /
22 KS Dzikie Gęsi /
23 UKS Orlęta Warszawa /
24 UKS Pancerni Żurawica /
25 SLU Sanok /
26 UKS Gródek /
27 UKS Orły Suwałki /
28 UKS Chwarzno Gdynia /
29 Energa Gdańsk /
30 LUKS Nolet Żabi Róg /
31 UKS Orionek Ogorzeliny /
32 UKS Ósemka Wejherowo /
33 TKKF Pionier Tychy /
34 UKS Jedynka Orzysz /
35 UKS Absolwent Siedlec /
36 UKS Błyskawica Niechanowo /
37 PKS MOS Zbąszyń /
38 UKS Junior Kębłowo /
39 UKS Victoria Gułtowy
40 UKS Maratończyk Płociczno /
41 MLUKS Jedynka Trzebiatów /
42 WSU Wierzchowo /
43 Pomorski Związek Unihokeja /
44 Wielkopolski Związek Unihokeja /
45 Marek Budziński - Prezes
46 Izabela Misiowiec – v-ce Prezes
47 Aleksander Bieńkowski – członek Zarządu
48 Piotr Ludwichowski – członek Zarządu
49 Witold Tomalak – członek Zarządu
50 Krzysztof Zawadzki – członek Zarządu
51 Romuald Mikołąjewicz – Sekretarz Generalny
52 Edward Pazdur – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
53 Arkadiusz Pysz – członek Komisji Rewizyjnej
54 Krzysztof Augustyniak – członek Komisji Rewizyjnej

 

Pozdrawiam
Marek Budziński
Prezes
Polskiego Związku Unihokeja
ul. Zbąszyńska 15
64 - 212 Siedlec
tel. / fax. + 48 68 3848306
tel. komórkowy + 48 601617315
biuro@pzunihokeja.pl
budzinski@pzunihokeja.plPOLECAMY

florbalki.pl - portal z pasją odwiedzin: 7542202