ODWOŁANY KURS INSTRUKTORSKI2011-10-10
Z przykrością informujemy o odwołaniu kursu instruktorskiego z powodu braku wystarczającej liczby osób chętnych. Od lat kluby od władz Związku oczekiwały takiego szkolenia, ale niestety pomimo wstępnie zgłoszonych 84 osób, ostatecznie na kurs stawiło się 15 osób.

Przedstawiamy oświadczenie Janusza Sternickiego, głównego organizatora kursu instruktorskiego i trenerskiego. Dziękujemy za włożony w to wszystko trud i pracę.


Oświadczenie

Kilka miesięcy temu podjąłem się zadania nawiązania współpracy ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku prowadzącą Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych. W jego ramach miał się odbyć kurs instruktorski i trenerski. Kilkumiesięczna batalia o uruchomienie kursu instruktorskiego ostatecznie zakończyła się niepowodzeniem.

Wstępna analiza przeprowadzona we wrześniu 2010 r. wykazała, że jest duże zainteresowanie szkoleniami w ramach Programu. W sumie zgłosiło się 86 osób na kurs instruktorski i 29 na kurs trenerski. Była więc podstawa, żeby podjąć dalsze kroki. Ustalono, że kurs instruktorski zostanie zorganizowany w Płocku w roku akademickim 2011/2012. Jego sprawne przeprowadzenie było warunkiem uzyskania zgody na organizację kursu trenerskiego w roku 2012/2013. W maju 2011 r. została przeprowadzona rekrutacja. W pierwszym terminie zgłosiło się 24 osoby, na powtórny apel odpowiedziało kolejnych siedem. W międzyczasie stworzono program, który został zaakceptowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz przy współpracy z Zarządem PZUnihokeja (Panami Markiem Budzińskim, Krzysztofem Zawadzkim, Piotrem Ludwikowskim, Aleksandrem Bieńkowskim) skompletowano kadrę instruktorską (Christer Bertilsson, Michael Keinänen, Jaroslav Marks i Aleksander Bieńkowski).

Kolejnym, koniecznym warunkiem był egzamin sprawnościowy, który odbył się 28 sierpnia 2011 w Płocku. Stawiło się na niego 12 osób, na drugi termin (24.09) – 3. Próba dodatkowej rekrutacji w ostatnich dniach nie przyniosła wymaganej liczby 25 osób, tym samym kurs ostatecznie odwołano.

Dalsza współpraca w ramach programu stoi więc pod znakiem zapytania. Wątpię, aby kierownictwo projektu dało nam kolejną szansę.

W imieniu własnym i innych osób zaangażowanych w organizację kursu przepraszam, że mimo wszystko nie udało się nam sfinalizować przedsięwzięcia, które w swoim założeniu miało na celu podniesienie poziomu polskiego unihokeja poprzez wyszkolenie profesjonalnej kadry instruktorskiej i trenerskiej.


Ze sportowym pozdrowieniem

Janusz Sternicki


POLECAMY

florbalki.pl - portal z pasją odwiedzin: 7416582