SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY WALNY ZJAZD DELEGATÓW 20182018-05-10
Zarząd Polskiego Związku Unihokeja, działając na podstawie §21 Statutu  zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2018 roku w Zielonce.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów PZUnihokeja
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Przyjęcie regulaminu obrad,
5. Wybór Komisji:
    - Mandatowo – Skrutacyjnej
     - Uchwał i Wniosków
6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Walnego Zjazdu oraz jego zdolności do podejmowania uchwał po uprzednim przedstawieniu sprawozdania Przewodniczącego Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
7. Wystąpienie Prezesa ustępującego Zarządu i przedstawienie sprawozdania podsumowującego kadencję 2014-2018,
8. Wystąpienie Przewodniczącego ustępującej Komisji Rewizyjnej wraz z przedstawieniem, sprawozdania podsumowującego kadencję 2014-2018 Komisji Rewizyjnej oraz przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Prezesowi Zarządu oraz pozostałym członkom Zarządu za kadencję 2014-2018,
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Przerwa 10 minut.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w kadencji 2014-2018, 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018, 
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustepującemu Prezesowi oraz pozostałym członkom Zarządu za kadencję 2014-2018,
14. Podjęcie uchwały o liczbie członków nowego Zarządu (z Prezesem włącznie) w kadencji 2018-2022,
15. Podjęcie uchwały o liczbie członków nowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018-2022,
16. Wybory Prezesa Zarządu Polskiego Związku Unihokeja:
     a. Zgłoszenie kandydatur, przedstawienie koncepcji działania kandydata na Prezesa,
     b. przeprowadzenie wyborów.
17. Wybory Zarządu Polskiego Związku Unihokeja,
     a. Zgłoszenie kandydatur,
     b. Przeprowadzenie wyborów,
18. Wybory Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Unihokeja,
    a. Zgłoszenie kandydatur,
    b. Przeprowadzenie wyborów,
19. Przerwa 5 minut,
20. Przedstawienie sprawozdania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,
21. Wolne głosy i wnioski,
22. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków,
23. Zamknięcie obrad.

Ze względu na sprawy organizacyjne, prosimy o potwierdzenie udziału drogą mailową na adres: biuro@pzunihokeja.pl do dnia 1 czerwca 2018 roku. 

Udział w Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zjeździe Delegatów mogą brać:
  • delegaci członków Polskiego Związku Unihokeja – posiadający opłaconą składkę członkowską oraz uchwałę Zarządu klubu w sprawie wyboru delegata na Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Unihokeja,
  • delegaci wybrani przez zebrania członków Okręgowych Związków – posiadający opłaconą składkę członkowską oraz uchwałę w sprawie wyboru delegata na Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Unihokeja,
  • członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Unihokeja z głosem doradczym,
  • członkowie honorowi z głosem doradczym,
  • zaproszeni goście z głosem doradczym.
Lista podmiotów uprawnionych do wystawienia Delegata:
EUKS Spartakus Sicienko,
Floorball Wrocław
KS Dzikie Gęsi Zielonka,
KS Górale Nowy Targ,
KS Olimpia Osowa,
KS Szarotka Nowy Targ,
MLUKS Jedynka Trzebiatów,
MMKS Podhale Nowy Targ,
MUKS Zielonka,
PKS MOS Zbąszyń,
PUKS Trzebinia,
Stowarzyszenie Sanocki Unihokej,
TKKF Jadberg Pionier Tychy,
TLU Toruń,
UKS 85 Mokotów Warszawa,
UKS Absolwent Siedlec,
UKS Bankówka Zielonka,
UKS Błyskawica Niechanowo,
UKS Chwarzno Gdynia,
UKS Feniks Kramarzyny,
UKS Fenomen Babimost,
UKS Floorball Gorzów Wielkopolski,
UKS Gródek,
UKS Grześ Hrubieszów*,
UKS Jedynka Orzysz,
UKS Junior Kębłowo,
UKS Kołaczkowo,
LUKS Nolet Żabi Róg,
Fundacja LUCE
UKS Nowa Łódź,
UKS Ołtarzew Ożarów Mazowiecki,
UKS Orły Suwałki
UKS Prus Żary,
UKS Radzevia Radzewo
UKS Refleks Gorzyce Wielkie,
UKS Victoria Gułtowy,
UKS Wiatr Ludźmierz,
ULKS Józefina,
ULKS Olimpia Łochów,
UMKS SPG Grzmiąca*,
Małopolski OZU,
Małopolski OZU,
Pomorski OZU,
Pomorski OZU,
Wielkopolski OZU,
Wielkopolski OZU
Łódzki OZU
Łódzki OZU
* -  nieopłacona składka za rok 2017.


POLECAMY

florbalki.pl - portal z pasją odwiedzin: 7477273