OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ UNIHOKEJA W KATEGORII WIEKOWEJ JUNIOR MŁODSZY - SZELKÓW CUP2016-05-17
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim turnieju unihokeja "Szelków Cup" w kategorii wiekowej junior młodszy.


I. Cele i założenia

- Popularyzacja gry w unihokeja;
- Umożliwienie sprawdzenia swych sił i możliwości w rywalizacji sportowej;

II. Organizatorzy
- Parafialny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Szelkowie
- Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szelkowie
- Urząd Gminy w Szelkowie

III. Termin i miejsce
- 12.06.2016 r. Początek godz. 10.00
Boisko tartanowe (40 m x 20 m) przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szelkowie. Zawody odbywają się na świeżym powietrzu. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych rozgrywki zostaną dokończone na Hali Sportowej w Szelkowie (26m x 16 m - gra 4 x 4 + bramkarz).
 
IV. Warunki uczestnictwa
- W turnieju prawo startu mają drużyny chłopców i dziewcząt  rocznik 2000 - 2002. Rozgrywki oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców.
- Zapisy drużyn przyjmowane są pod adresem mailowym rafi2122@wp.pl Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i skład drużyny oraz nazwisko opiekuna.
- Zgłoszenia do 5 czerwca 2016 r.
- Zawodników obowiązuje swój sprzęt do unihokeja , strój sportowy i miękkie obuwie sportowe.

V. Sposób przeprowadzenia zawodów
- UWAGA zawody będą przeprowadzone na boisku ze sztuczną nawierzchnią !!! Podczas niesprzyjającej pogody przenosimy się na Halę Sportową (26 x 16 m).
- gra na duże bramki z bramkarzem, boisko 20x40 m (boisko ze sztuczną nawierzchnią) lub boisko 25 x 16 m (Hala Sportowa)
- turniej przeprowadzony będzie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Unihokeja
- zawody będą rozgrywane systemem „każdy z każdym” lub z podziałem na grupy w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
- drużyna może liczyć z rezerwowymi maksymalnie 12 zawodników,
- czas gry uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.

VI. Punktacja
Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane spotkanie 0 pkt.
O kolejności miejsc decyduje: ilość zdobytych punktów, wynik bezpośredniego spotkania (lub mała tabela), lepsza różnica bramek, większa liczba zdobytych bramek.

VII. Nagrody
- Puchary, dyplomy;
- Nagrody rzeczowe dla drużyn zwycięskich, najlepszego bramkarza, MVP Turnieju, króla strzelców.

VIII. Postanowienia końcowe
- Dla każdego uczestnika przewidziany jest posiłek (grochówka) oraz będzie rozpalony grill.
- Drużyny uczestniczące w turnieju zobowiązane są ubezpieczyć się we własnym zakresie.
- Za niesportowe zachowanie (np. niebezpieczna gra, niewłaściwe zachowanie podczas kibicowania) organizatorzy mają prawo wykluczyć drużynę z turnieju.
- Ostateczna interpretacja regulaminu i inne sprawy sporne rozstrzygają organizatorzy turnieju.
- O przyjęciu do Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. (Max 6 drużyn chłopców, 6 dziewcząt).


POZDRAWIAMY ORGANIZATORZYPOLECAMY

florbalki.pl - portal z pasją odwiedzin: 7485411