Konkurs na trenera Reprezentacji Mężczyzn U192015-08-19

Zarząd Polskiego Związku Unihokeja ogłasza konkurs na stanowisko trenera Kary Narodowej Mężczyzn U19.

1) Wymagania niezbędne
a)
 posiadanie tytułu instruktora w zakresie unihokeja,
b) doświadczenie w pracy z młodzieżą w zakresie unihokeja (w danej grupie wiekowej),
c) pisemna koncepcja przygotowań reprezentacji do najbliższych Mistrzostw Świata w 2017 roku z możliwością przedłużenia do 2019 roku.

2) Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
a) kompetencje i kwalifikacje kandydata potwierdzone dokumentami,
b) doświadczenie w pracy z młodzieżą (w danej grupie wiekowej),
c) ocena koncepcji przygotowań do najbliższych Mistrzostw Świata w 2017 roku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać, w terminie do dnia 16 września 2015 roku. Aplikacje, które wpłyną do Polskiego Związku Unihokeja po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpłynięcia do Biura).


Download this file (Konkurs na trenera POLSKIEGO ZWIĄZKU UNIHOKEJA - juniorzy.pdf) Konkurs na trenera - Mężczyźni U19

źródło: pzunihokeja.plPOLECAMY

florbalki.pl - portal z pasją odwiedzin: 7484266