Rusza program ANIMATOR UNIHOKEJA2014-10-27

Zgodnie z założeniami projektu "Unihokej - uczy bawi i wychowuje" realizowanego przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki rusza kolejny jego komponent, program "Animator Unihokeja".

Celem programu jest upowszechnianie unihokeja jako dyscypliny sportowej na terenie Polski (obecnie pilotaż w Wielkopolsce). Upowszechnianie to odbywać się będzie poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w wymiarze 2 godzin treningowych w tygodniu dla grupy zawodników lub zawodniczek składających się minimum z 18 osób a maksymalnie 24 osób.

Zajęcia planowane są od 03.11.2014 do 19.12.2014 roku.

Wynagrodzenie dla Animatora Unihokeja to 700 brutto.

Wszystkich zainteresowanych bardzo proszę o wypełnienie wniosku (w załączeniu do artykułu) i przesłanie e-mailem na adres wojciechowski_pzunihokeja@wp.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 października 2014 roku do godz. 18.00. W dniu 31.10.2014 Komisja Wojewódzka zdecyduje o zakwalifikowaniu kandydatów do programu według Regulaminu Animatora Unihokeja zatwierdzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Polski Związek Unihokeja.

§ 5 Sposób wyboru uczestników

 1. Polski Związek Unihokeja powołuje Komisję Wojewódzką w skład której wchodzą przedstawiciele: Polskiego Związku Unihokeja, koordynator wojewódzki i koordynator projektu „Unihokej – uczy, bawi i wychowuje”,
 2. Komisja wojewódzka po analizie złożonych wniosków dokonuje wyboru kandydatów,
 3. Ewentualne odwołania od decyzji Komisji Wojewódzkiej rozpatruje Wydział Gier i Dyscypliny Polski Związek Unihokeja,
 4. Pozytywne rozpatrywanie wniosków oparte będzie głównie na wyborze kandydatów zgłoszonych przez:
 • Stowarzyszenia kultury fizycznej działające w szkołach oraz placówkach oświatowo – wychowawczych (UKS, SKS, MKS, LUKS, Wyznaniowe KS),
 • Stowarzyszenia działające na rzecz szkolnej kultury fizycznej,
 • Inne stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego,

Na wybór kandydatów wpływ będą miały również następujące kryteria:

 1. Małe zaniedbane środowiska,
 2. Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć w dyscyplinie unihokej,
 3. Jak największy zasięg,
 4. Maksymalnie 1 kandydat z Klubu.
Download this file (wniosek_animator_unihokeja.doc)Animator Unihokeja[wniosek]33 kB


źródło: pzunihokeja.plPOLECAMY

florbalki.pl - portal z pasją odwiedzin: 7484143